MERCEDES VIDAL, regidora de Mobilitat "Necessitem que en aquesta ciutat hi hagi molts més viatges en transport públic. Són 3,9 km de connexió que ens donarien la possibilitat de duplicar i, fins i tot, triplicar els viatgers que porta actualment tot el sistema tramviari. Estem parlant de molta gent a la qual millorarien les condicions de vida."

Vidal considera que es tracta d’una obra de tot el consistori i que per aquest motiu “estem fent les coses amb calma però amb tota la intenció anunciada des del principi”. Ha afegit que tots els grups municipals els demanen “mesures valentes contra la contaminació i aquesta ho és”.

Mercedes Vidal també ha assegurat que l’equip municipal està treballant “en un escenari lògic de connexió i que els poders públics tinguin un paper preponderant. Per això la inversió l’assumirà majoritàriament l’Ajuntament”.