Mayol ha rectificat durant la presentació del Pla de l’Energia, el Canvi Climàtic i la Qualitat de l’Aire 2011-20, que inclou 108  projectes. La tinent d’alcalde ha confirmat que la prohibició de circular als cotxes de més de 10 anys d’antiguitat. Mayol ha reconegut, però, que els cotxes amb més d’una dècada d’antiguitat són els més contaminants, i que un dels objectius del pla ha de passar per reduir la contaminació derivada de la circulació.