Actualment hi ha 152 estacions de metro adaptades a Barcelona. Això vol dir que el 93 % són accessibles des del punt de vista de la mobilitat, amb ascensors i escales mecàniques, però també amb encaminadors per a persones cegues o sistemes lluminosos a les portes del tren per a persones sordes. Aquest és el concepte d’accessibilitat universal. Per contra, hi ha 7 estacions de metro que no estan adaptades.

Properes estacions de metro adaptades

De les 7 estacions de metro que encara no són accessibles, en dues ja s’hi estan fent els treballs. A l’estació de Maragall, s’estan fent obres per adaptar l’accés a l’L-5 i l’intercanviador amb l’L-4 , després que el 2022 ja es va estrenar un nou vestíbul de la línia groga en aquesta estació. L’altre projecte important en marxa és el dels dos intercanviadors d’Espanya, el de l’L1 i l’L3, tot i que les obres es van aturar temporalment per fer modificacions al projecte. Els treballs van començar el 2020 amb una inversió de 10 milions d’euros.

Les estacions restants, com Plaça de Sants o Urquinaona, es troben en fase de projecte. Un cop redactat, es licitaran els treballs i, finalment, s’adjudicaran. Les que, en canvi, ja s’han licitat són les del Clot i Ciutadella – Vila Olímpica.

Estacions de metro que no són accessibles

  • L1: Espanya, Plaça de Sants, Urquinaona i Clot
  • L3: Espanya
  • L4: Verdaguer, Urquinaona i Ciutadella – Vila Olímpica
  • L5: Maragall, Verdaguer i Plaça de Sants

Connexions que no estan adaptades

  • Passeig de Gràcia: no és accessible el transbordament des de l’L2 i l’L4 de metro fins a l’L3 i Rodalies, i a la inversa.
  • Catalunya: la connexió que uneix l’L1 i Rodalies amb l’L3 i els FGC tampoc no està adaptada.
  • Clot: pendent de fer accessible l’enllaç de l’L1 amb l’L2.

El Departament de Territori i Sostenibilitat, que és qui encarrega dels projectes i les obres, s’ha compromès a tenir adaptada tota la xarxa de metro abans de l’any 2025.