El gener de 2012 TMB va suprimir el servei en festius en 20 línies de Bus del Barri (totes menys la 111-Tibidabo i la 116-La Salut). La reducció dels horaris del servei va ser una mesura d’estalvi que es va adoptar amb motiu de la manca de finançament del sistema de transport públic. Ara, més de quatre anys després, el Bus del Barri recupera el tipus d’oferta permanent que va estar en vigor entre el 2006 i el gener de 2012.

L’ampliació del servei pretén acostar els veïns que viuen en barris allunyats a les zones comercials i assistencials més properes. Un exemple és la línia 131 que acosta als veïns a l’Hospital Quirón. A les Corts, prop del Camp Nou, la recuperació de la línia 113 es veu de forma positiva, ja que és un servei que beneficiarà el veïnat i no tant els turistes, que ja compten amb una molt bona connexió amb el centre.

Les línies que tornen a funcionar en diumenges i festius a partir d’ara en són 19, una menys que fa quatre anys, ja que la 112 va deixar d’existir el juliol de 2013 en ser absorbit el seu trajecte per la 185. Concretament, les línies que tornen a funcionar cada dia són aquestes:
113 La Mercè; 114 Gràcia / Can Baró; 115 La Bordeta; 117 Guinardó; 118 Mas Guimbau; 119 La Teixonera; 120 El Raval; 121 Poble-sec; 122 Turó de la Peira; 123 Bonanova Alta; 124 Penitents; 125 La Marina; 126 Trinitat Vella; 127 Roquetes; 128 El Rectoret; 129 El Coll; 130 Can Caralleu; 131 El Putxet; i 132 Torre Llobeta / Prosperitat.

Campanya de difusió

Coincidint amb l’extensió del servei del Bus del Barri als festius, TMB està desenvolupant una campanya de difusió dels recorreguts i horaris d’aquestes línies a través de cartells, fullets i els canals propis de l’empresa, amb el lema “El Bus del Barri no s’atura”. La denominació Bus del Barri agrupa un conjunt de línies circulars que es mouen en un àmbit reduït, generalment un barri o conjunt de barris amb entitat pròpia, i que permeten acostar els veïns a les zones comercials, els centres assistencials i altres llocs d’interès, a més de facilitar-los l’accés a la xarxa bàsica de transport públic, a través de punts de connexió amb la xarxa regular de bus, estacions de metro i d’altres serveis ferroviaris. La primera línia va ser creada el 1998.