Jaume Garcia ha explicat que els punts de venda d’aquests títols acostumen a ser llocs on s’hi produeixen aglomeracions, com mercats, o les mateixes estacions de tren i metro. A més, ha recordat que els preus els marca l’ATM i no s’hi apliquen rebaixes, i per tant qualsevol targeta més barata del seu preu oficial té “el 99 % de probabilitats” de ser falsa.

Garcia també s’ha referit a l’assegurança que tots els viatgers tenen en el moment de fer servir un bitllet oficial. Si el títol que es fa servir està manipulat o és fals, es deixa d’estar cobert per l’assegurança.