Les principals actuacions comportaran el trasllat o l’eliminació de mobiliari urbà, treure arbres que limiten la visibilitat, reforçar la senyalització o modificar el traçat del pas de vianants.