Es tracta de quatre trams situats entre la plaça d’Alfonso Comín i l’avinguda Meridiana. En paral·lel, aquesta setmana s’iniciaran els treballs previstos per al cobriment entre el mercat i l’Institut Vall d’Hebron.

El govern municipal ha enllestit els avantprojectes, la inversió econòmica, i els terminis que implicaria el cobriment de diversos trams de la ronda de Dalt entre la plaça d’Alfonso Comín i l’avinguda Meridiana.

Al districte de Gràcia la intenció del govern municipal és cobrir totalment la ronda entre el carrer de Josefa Rosich i l’avinguda de Vallcarca. Per fer-ho caldria una inversió de 30 milions d’euros i les obres s’allargarien durant quatre anys i mig. Pel que fa al projecte  al districte de Nou Barris l’avantprojecte inclou el tram entre la plaça de Karl Marx i el carrer d’Almansa. Amb un pressupost de 77,65 milions d’euros es preveu acabar el cobriment de la via, fer noves connexions entre les dues bandes de la ronda de Dalt, urbanitzar-ne els entorns.

 

Per fer l’avantprojecte de la zona del districte d’Horta-Guinardó el govern municipal presenta dues propostes, una tenint en compte la proposta que es va posar sobre la taula el 2015 i l’actual, del 2016. Pel que fa al tram entre l’avinguda de Vallcarca i el carrer de l’Harmonia, el projecte anterior incloïa el soterrament i el desplaçament del traçat de la ronda. L’objectiu del govern municipal és no soterrar la ronda i cobrir-la tal com està. Entre el carrer de l’Harmonia i la plaça de Karl Marx el projecte del 2015 preveia també el soterrament, ara es proposa construir tres passarel·les a sobra del traçat actual per generar punts de connexió a banda i banda de la ronda. 

 

Ara l’Ajuntament preveu debatre aquests avantprojectes amb els veïns.