Tampoc els experts no creuen que la matriculació ajudi a prevenir els accidents i les infraccions. Jordi Galí, cap de la seu a Barcelona de l’empresa de mobilitat en bicicleta Copenhagenize, assegura que “no hi ha cap país al món amb un ús de la bicicleta intensiu, tampoc Holanda ni Dinamarca, en què les bicicletes vagin matriculades. Suïssa va voler implementar-ho i es va fer enrere”. Galí no considera, a més, necessari que els ciclistes estiguin assegurats a tercers perquè “el dany que poden fer no és comparable al dels cotxes”.

A través d’una actuació d’ofici, Vilà també ha instat el consistori a traslladar a la calçada el màxim nombre de carrils bici existents  per garantir la seguretat dels ciclistes enfront d’altres vehicles. També demana restringir la implementació de carrils bici de doble sentit. Segons Vilà, “els carrils bici dobles comporten un cert perill perquè els vianants tendeixen, abans de creuar, a mirar únicament cap al sentit de la circulació”. Per això demana senyalitzar àmpliament aquells que ja estan en funcionament.

Més de 800 sinistres amb una bicicleta implicada

L’any passat es van produir a Barcelona un 19,41 % més d’accidents amb bicicletes que el 2015 i els atropellaments a vianants es van triplicar. La síndica insisteix que cal incrementar les campanyes de seguretat viària “per recuperar l’espai comú de confluència entre les diferents modalitats de desplaçament”. En els darrers anys, les topades amb bicicletes no han fet més que incrementar, fins arribar a les 812 de l’any 2016, quan hi va haver tres ciclistes morts en accidents.