La convivència entre ciclistes, vianants i conductors de vehicles de motor NO és fàcil. Aquest per exemple, és un dels punts negres que recull l'informe. ¤W1 32 ]] C2.5 G 0 [[ El problema, segons la síndica és que tot i que cada dia es fan a la ciutat més de 100 mil desplaçaments en bicicleta, la integració d'aquest vehicle a la circulació encara és una assignatura pendent. MARIA ASSUMPCIÓ VILA, síndica de greuges "El bicing s'ha implantat sense pensar en unes infraestructures deficitàries. Una revisió dels carrils bici no estaria malament i després que molts dels que existeixen són tan estrets que també són insuficients." La síndica proposa ampliar els carrils bici a la xarxa viària bàsica. Això suposaria construir-ne uns 200 km més. També, diu, calen més estacionaments. A Barcelona n'hi ha més de 13 mil, però la majoria corresponen al Bicing. Els ciclistes també han de fer els deures. MARIA ASSUMPCIÓ VILA, síndica de greuges "Davant la falta d'una xarxa segura, es permet moltíssimes vegades que els ciclistes circulin per la vorera incumplint la normativa. Creiem que hi ha una gran tolerància:" De fet des de 2007 la Guàrdia Urbana ha imposat més de 9 mil denúncies a ciclistes, però només el 9,8% són per la invasió de les voreres. La majoria de multes són per desobeir un semàfor. L'estudi recull els esforços que ha fet l'Administració per pacificar el trànsit. En aquest sentit, es valora positivament la implantació de les zones 30.

Cada dia es fan a Barcelona més de 100.000 desplaçaments en bicicleta. Però la síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, creu que no s’ha aconseguit encara encaixar-la correctament en la mobilitat de la ciutat. Després de comprovar l’augment significatiu del nombre de queixes relacionades amb l’ús de la bici, la síndica va reclamar que s’elaborés un informe sobre la implantació del vehicle de dues rodes a la nostra ciutat. Amb les conclusions de l’estudi a la mà, Vilà afirma que l’Ajuntament no ha fet un esforç real per millorar les infraestructures viàries. De fet, apunta, que quan el consistori va implantar el Bicing l’any 2007, ho va fer de manera precipitada i sense garantir la seguretat dels ciclistes i els vianants.

Incompliment de les normes

L’informe també dedica un capítol a les sancions. Des de 2007 fins al juliol de 2011, les sancions per envair els espais de vianants representen només el 9,8% del total de sancions que interposa la Guàrdia Urbana. La síndica recorda que hi ha una ordenança per regular l’ús de la bici i conclou que l’aplicació “excessivament tímida” de la norma fa entrar en descrèdit l’autoritat.

Menys carrils bici construïts

Vilà apunta que tot i que l’Ajuntament vol promoure l’ús de la bicicleta, de moment no ha fet una aposta real per prioritzar aquest vehicle. Així mentre que entre els anys 1990 i 2000 es van construir 110 quilòmetres de carrils bici, en la dècada següent només se’n van fer 49, tot i que és quan l’ús de la bici es va disparar considerablement. Finalment, la síndica reclama també que s’incrementi el nombre de places per estacionar-hi bicicletes.