Maria Assumpció Vilà ha rebut diverses queixes de transportistes que han estat multats per no disposar o no fer funcionar correctament l’aplicació de mòbil que permet registrar l’hora d’arribada a l’ÀreaDUM i controla els temps d’estada a les zones de càrrega i descàrrega de Barcelona. Els usuaris que s’hi han adreçat es queixen que el nou model els obliga a tenir un mòbil intel·ligent amb sistema operatiu iOS i Android, dades disponibles a la tarifa i saber fer ús d’aquest tipus de dispositius.

Després d’analitzar les queixes, la síndica ha considerat oportú fer un advertiment a l’Ajuntament. Considera que el sistema telemàtic que s’empra des del novembre del 2015 vulnera el principi d’igualtat al qual ha d’ajustar-se l’administració.

En aquest sentit, Vilà recorda que l’article 8 de l’Ordenança reguladora de l’Administració electrònica diu que l’ús de mitjans electrònics no pot comportar “cap discriminació ni perjudici per a la ciutadania en les seves relacions amb l’Administració municipal”.

“Nosaltres estem d’acord que tot ha d’evolucionar i que les nostres vides han canviat amb el món digital”, argumenta Vilà, “però també hem de reconèixer que hi ha moltes persones que no hi arriben o encara no hi han arribat”, afegeix.

Per això, proposa que es recuperi l’antic disc horari i es faci conviure amb el sistema telemàtic actual. També demana que es revisin les sancions interposades fins al moment i que es retirin, si s’escau, les multes motivades per les dificultats d’accés a la tecnologia.