Treballadors i usuaris de l’Estació d’Autobusos Barcelona Sants destaquen que la manca de manteniment de l’espai és un problema evident des de fa temps. El conductor d’autobusos Enrique Ramírez explica que la gent es queixa molt de les deficiències de l’espai: només hi ha tres lavabos portàtils amb una neteja molt deficient, hi falten consignes i tampoc no hi ha seients per esperar.

La renovació de l’Estació d’Autobusos Barcelona Sants es va acordar entre la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Adif i la societat concessionària del servei d’autobusos de llarg recorregut, però en aquell moment el titular dels terrenys (Adif) es va adonar que no s’havia realitzat la concessió de l’espai. Com a conseqüència es va haver d’aturar la substitució dels mòduls prefabricats.

El mes de setembre Adif va atorgar a l’Ajuntament la concessió administrativa per ocupar el domini públic ferroviari que afecta aquest espai. Cinc mesos més tard, el consistori va acceptar aquesta cessió de caràcter gratuït durant un termini de 75 anys i, finalment, el districte de Sants-Montjuïc ha notificat que les obres de remodelació de l’estació s’iniciaran abans que acabi el mes de març. Després caldrà renovar el paviment que hi havia sota les antigues instal·lacions.