La reforma de la plaça de Gal·la Placídia va prenent forma, un cop el govern municipal n’ha provat inicialment el projecte d’urbanització, pressupostat en 2,1 milions d’euros, tal com havien reclamat els populars. Les obres, que començaran a l’octubre -quan finalitzin els treballs a l’estació dels Ferrocarrils de Gràcia- pretenen rescatar el verd d’una plaça engolida literalment per les grues, l’estat de la qual neguiteja cada cop més els veïns. En la trobada mantinguda amb representants de l’Ajuntament, els veïns han rebut informació més detallada del pla de remodelació, que pretén, segons fonts municipals, “recuperar el màxim d’espai per al passeig i l’estada dels veïns”. Abasta 7.600 metres quardats, i inclou l’àmbit comprès per la travessera de Gràcia, la via Augusta i el carrer de Sant Marc, on es manté el vial d’accés restringit ja existent.

Els canvis en la mobilitat es concreten en el carril ascendent de la via Augusta, que passarà a ser multiús en aquest tram corresponent al de la plaça: als matins funcionarà com a zona de càrrega i descàrrega, per atendre les necessitats dels comerciants, mentre que a les tardes i en hores punta podrà ser utilitzat com a carril bus. A les nits i el cap de setmana, s’hi podrà estacionar.

Entre les intervencions més importants destaca la demolició del paviment actual i de diferents elements existents a la plaça: reixes de ventilació, lluminàries, mobiliari urbà i la zona de jocs infantils. També s’eliminarà la caseta d’accés exterior al pàrguing soterrat. Tot, amb la intenció d’anivellar la plaça per adequar-la a la nova topografia. A continuació es procedirà a col·locar-hi el nou paviment, d’aglomerat asfàltic de color groc i negre i amb lloses prefabricades de formigó, així com també panets grisos, a les voreres. Abans, però, es preveu aprofitar la reforma per renovar alhora les diverses xarxes de serveis urbans, tant de drenatge com del clavegueram. Es preveu, a més, la construcció d’un nou col·lector a la via Augusta, que connectarà amb el de la travessera de Gràcia.

La presència del verd hi destacarà i molt. L’actuació consistirà en la plantació d’arbrat i de plantes vivàcies i gramínies, i en la instal·lació d’un talús que donarà continuïtat a la trama enjardinada. L’última fase de les obres, prevista per a mitjan 2014, quedarà enllestida amb la instal·lació de dues fonts d’aigua potable; de nous bancs, cadires i paperers, i d’una àrea de jocs infantils totalment renovada. L’enllumenat públic també es modernitzarà completament, es reubicarà el quiosc de premsa i es posarà una marquesina per a la parada del bus.