La nova ordenança que regularà els vehicles de transport unipersonal, com els segways i els col·lectius com el trixis o bicitaxis, encara no ha passat el vistiplau del consistori. La normativa vol classificar els vehicles en funció de la mida i la perillositat per adequar-los a les vies existents. El text està aprovat inicialment però encara cal fer la votació definitiva.

Segons la regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal, aquesta situació no ha d’afectar les empreses del sector perquè, segons diu, no hi ha cap buit legal. “Tenen uns permisos que continuen totalment vigents que fins ara es donaven de manera discrecional i ara es regularan a tota la ciutat”, afirma Vidal.

Les empreses del sector, però, no estan satisfetes amb els permisos. Segons els responsables de Rickshaw Tours, un d’aquests negocis, només poden circular per un grapat de carrers, alguns dels quals no són d’interès turístic. A més, no tenen esperança que la nova ordenança hi posi remei. A més, consideren que l’Ajuntament no aplica criteris d’igualtat. Consideren que beneficien algunes empreses al davant d’altres. A més, creuen que no s’actua prou contra les empreses “pirata” que operen sense permís.