El recorregut Barcelona-Madrid, que es fa en dues hores i 38 minuts, ha tingut una ocupació mitjana del 78,5% i una puntualitat del 98%. El perfil d’usuari és el d’una persona amb estudis universitaris que s’hi desplaça per motius de feina i que hi realitza uns 38 viatges a l’any, la majoria -un 81%- amb tren. Precisament, els usuaris qualifiquen el servei amb un vuit sobre deu.

L’AVE que uneix les dues capitals va arrencar amb una oferta de 17 trens diaris, que s’ha ampliat a 28 connexions diàries. Es preveu que, al 2012, l’alta velocitat arribi a París.