L’expedient informatiu encarregat pel Departament de Territori i Sostenibilitat conclou que la Generalitat no podrà sancionar Renfe per la vaga de zel dels maquinistes del mes de gener. El text confirma que la llei ferroviària actual no preveu sancions en aquests casos, com tampoc el conveni en vigor entre l’administració i l’operadora.

Per això, la Generalitat treballarà per modificar la norma perquè, en un futur, inclogui sancions en casos de vaga encoberta.