iprem 2022 zbe barcelona

L’IPREM 2022 és l’indicador públic de renda d’efectes múltiples. Aquest any és de 579 euros mensuals i, segons l’Ajuntament de Barcelona, aquest índex serà clau per detallar quines famílies quedaran exemptes de les restriccions de la ZBE a Barcelona a partir del 2023. L’ordenança de la zona de baixes emissions s’actualitzarà els pròxims mesos per ajudar les famílies més necessitades. A continuació et detallem què és l’IPREM i quines condicions cal complir per estar exempt de les restriccions de la ZBE.

IPREM 2022: Qué és i com calcular-lo?

L’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) és un índex emprat a Espanya com a referència per a la concessió d’ajudes, subvencions o el subsidi de desocupació. Va néixer el 2004 per substituir al salari mínim interprofessional com a referència per a aquestes ajudes. D’aquesta manera, l’IPREM va anar creixent a un ritme menor que l’SMI, tot facilitant l’accés a les ajudes per a les economies familiars més desfavorides, mentre l’SMI va quedar restringit en l’àmbit laboral.

Per poder calcular l’índex IPREM cal prendre com a referència l’última declaració de la renda o IRPF. Si l’has fet com a persona única, cal buscar la dada en l’apartat 455, mentre que si l’has fet conjuntament amb algú altre cal buscar-la en la casella 465.

Així afectarà l’IPREM a la ZBE de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona ha explicat que l’IPREM serà un indicador clau perquè hi hagi famílies vulnerables que puguin acollir-se a l’excepció de circular per la ZBE amb un vehicle contaminant. Concretament, es lliuraran de la restricció de la circulació els vehicles d’aquells titulars que acreditin uns ingressos econòmics anuals pel global dels conceptes (pensions, ajudes, rendes, lloguers o interessos de capital) superiors a dues vegades l’IPREM, incrementat segons el nombre de membres de la unitat familiar.

Així, l’índex anirà des del doble de l’IPREM, quan sigui una sola persona, fins a 3,3 cops l’indicador quan la unitat familiar sigui de quatre o més persones. Es tractaria d’una autorització anual.

La taula de l’IPREM per a la ZBE

Unitat familiarIPREM 22 (579 €/mes)
1 persona1.158 € (IPREM x 2)
2 persones1.447 € (IPREM x 2,5)
3 persones1.679 € (IPREM x 2,9)
4 o més persones1.910 € (IPREM x 3,3)

Quants cotxes contaminants entraran de nou a la ZBE?

Segons les previsions del consistori, uns 20.000 vehicles contaminants podran acollir-se al benefici de l’IPREM i, per tant, podran tornar a accedir a la ZBE de Barcelona malgrat tenir un vehicle contaminant que, d’acord amb la teoria, no podria accedir-hi per no tenir l’etiqueta de la DGT corresponent.