Descartada la cobertura total de la ronda de Dalt, tal com demanaven els veïns dels barris afectats, l’Ajuntament es compromet a fer-ho de forma parcial. El tram on hi ha més consens és al districte d’Horta-Guinardó i per això el primer paquet de 15 milions d’euros soterrarà trams als barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera a curt termini. Aquest dimecres es va reunir la Comissió de Seguiment de la Ronda de Dalt i l’Ajuntament va proposar dues opcions als veïns, quehauran de decidir quin dels dos projectes tira endavant.

La primera opció preveu soterrar tres trams: un al davant del Mercat de la Vall d’Hebron, un segon tram al davant de l’Institut Vall d’Hebron i un tercer al punt on es connecten l’avinguda de Vallcarca amb la ronda de Dalt, a la Teixonera. En total, 245 metres de via soterrada.

La segona opció és soterrar un sol tram de la ronda, entre el Mercat de la Vall d’Hebron i l’Institut Vall d’Hebron, en total 260 metres.

La Comissió de Seguiment es tornarà a reunir entre el gener i el febrer de 2017 i decidiran quina de les dues opcions prefereixen i llavors s’encarregarà l’execució del projecte executiu, que es començarà a executar durant aquest mandat.

En totes dues opcions es soterraria el tronc central de la ronda de Dalt i s’urbanitzarien els entorns, així com la calçada lateral, que passaria a ser d’un sol carril per a la circulació i es prioritzarien els vianants, els autobusos i les bicicletes. També es reduirà la contaminació acústica que genera el trànsit de la ronda amb materials sonoreductors i fonoabsorbents. Amb el soterrament es vol reduir la fractura urbana i millorar la qualitat de vida dels veïns de l’entorn.