L’informe que ha presentat avui el RACC, sota el nom l’Auditoria RACC de Convivència, fa una radiografia de com conviuen a la ciutat els principals mitjans de transport, el cotxe, la moto i la bici. Segons les dades, més del 30 % dels conductors cometen algun tipus d’infracció. Les més freqüents són no respectar el senyal de stop (7 %), no respectar els passos de vianants (4,4 %) i no indicar el gir (4 %).

Des del RACC volen deixar constància dels canvis que s’estan produint en la mobilitat de la ciutat amb un creixent parc de motocicletes i amb l’augment també de l‘ús de la bicicleta (32,5 %), encara que només representa el 2,7 % dels viatges interns a la ciutat.

En aquesta auditoria també es posa èmfasi en la sensació de seguretat que tenen els diferents usuaris dels diferents transports. Els cotxes tenen una sensació de seguretat del 79 % i, a més, són els que respecten més les normes de trànsit, especialment perquè han estat el transport hegemònic a la ciutat durant més anys. El segons grup pel que fa a la sensació de seguretat serien els vianants (71 %), també són els que respecten més les normes però són els que ocupen el segon lloc pel que fa a accidents mortals. La moto paradoxalment és el transport que se sent més insegur (23 %) però alhora és el que comet més infraccions greus i perilloses, cal recordar que a Barcelona, entre l’any 2010 i 2016 van morir 99 motoristes. La velocitat, la poca protecció i l’augment del parc de motos han fet augmentar aquestes xifres. Curiosament els ciclistes són els pitjors considerats per la resta d’usuaris, tant dels conductors de cotxes, com els vianants i especialment els motoristes però les infraccions que cometen són molt menys perilloses i només estan involucrats en el 6 % dels accidents amb atropellament. Segons l’informe del RACC a Barcelona s’està primant la quantitat dels carrils bicis per sobre de la qualitat.

Punts negres

En la auditoria el RACC també assenyala els punts negres de la ciutat. El més perillós, la cruïlla del carrer de Nàpols amb València amb més de 20 accidents l’any. Li segueixen Gran Via amb Pau Claris i Berlín amb Entença. Altres punts complicats amb tres atropellaments cada any es troben a Diputació amb Sicília i València amb Tarragona.