Aquest dimecres, 31 de març, acaba la moratòria de la Zona de Baixes Emissions per a les furgonetes sense distintiu ambiental. Per tant, a partir de l’1 d’abril ja no hi podran circular entre les 7 i les 20 h de dilluns a divendres. Si ens fixem en el parc de vehicles de la ciutat, de les 39.311 furgonetes que hi consten en l’última actualització, del 2019, 16.069 no tenen distintiu ambiental, és a dir, el 41 %. Tot i això, segons l’Ajuntament, les furgonetes més contaminants només representen el 0,88 % del parc circulant per la ZBE.

Les furgonetes sense distintiu, majoria en vuit barris

Si posem la lupa al mapa de barris de la ciutat, veurem que la proporció de furgonetes sense distintiu ambiental supera el 50 % del total de vehicles N1 en vuit dels 73 barris, segons les dades del parc de vehicles del 2019. A Torre Baró, les furgonetes més contaminants representen el 59,6 % del total d’aquest tipus de vehicles registrats al barri. El segueix Baró de Viver, amb el 58 % de les furgonetes sense etiqueta. El 53,8 % de les furgonetes de Ciutat Meridiana no podran circular per la ZBE els dies laborables a partir de l’1 d’abril.

Els tres barris amb major percentatge de furgonetes sense etiqueta ambiental són zones de la ciutat amb rendes baixes. Però entre els vuit barris on superen el 50 % també hi trobem Pedralbes, amb un 52,4 % de furgonetes contaminants.

La Marina del Prat Vermell, el pol industrial amb menys furgonetes contaminants

Fixem-nos ara en els tres pols industrials de la ciutat: la Marina del Prat Vermell (que inclou la Zona Franca), el Bon Pastor i la Verneda i la Pau. A la Marina del Prat Vermell és on les furgonetes sense etiqueta ambiental de la DGT suposen un percentatge menor respecte al parc de vehicles N1 del barri, un 20,3 %. En canvi, al Bon Pastor representen el 29,8 % i a la Verneda i la Pau, el 38,5.

En tots tres barris, el grup majoritari és el de les furgonetes amb el distintiu B, l’etiqueta de color groc.