Al centre de la imatge, el ministre de Foment, Jose Luis Ábalos, presidint la Conferència Nacional del Transport

(ACN) El Ministeri de Foment permetrà a les comunitats autònomes que ho demanin regular, a partir de setembre, les llicències de VTC. És el compromís que ha expressat el ministre, José Luis Ábalos, a la Conferència Nacional del Transport reunida de manera extraordinària aquest dimecres per la vaga dels taxistes. Foment no obligarà totes les comunitats a fer-se càrrec d’aquestes llicències, sinó només aquelles que ho demanin podran encarregar-se’n, ja que el problema es concentra, especialment, en les grans ciutats.

El ministeri ha reconegut que no hi pot haver una solució d’urgència i que cal modificar la Llei de transports per “reequilibrar el sector” del taxi i les llicències de VTC i fer complir la ràtio d’un vehicle de transport amb conductor per cada 30 taxis. Per això, crearà una grup de bones pràctiques per tal que en tres mesos se’n pugui definir la fórmula jurídica i el nou marc normatiu.

Ábalos creu que amb aquests gestos que ha fet el ministeri s’ha generat una confiança suficient per desconvocar la vaga. Des de Catalunya, el secretari de Transports i Mobilitat, Isidre Gavin, diu que estan esperançats però que cal estar en espera de la concreció del nou marc normatiu que es faci al setembre.

La reunió de la Conferència Nacional del Transport ha durat quatre hores i ha permès a tots els presidents autonòmics fer les peticions al ministeri i, a Foment, situar quin és el seu full de ruta per superar la crisi generada a l’entorn del sector del taxi i les llicències de VTC. La intenció de l’executiu és aprovar aquest decret llei al consell de ministres del 14 de setembre, tal com es va comprometre davant del sector del taxi aquesta setmana.

A la pràctica, això suposa que les comunitats que ho vulguin podran regular l’adjudicació d’aquestes llicències. Això obre la porta també que els ajuntaments puguin, a més, donar una segona llicència per tal de garantir que es compleix la ràtio 1/30. Aquesta és la reclamació que feia l’Ajuntament de Barcelona, després que el TJSC hagués suspès cautelarment la regulació que havia impulsat des de l’Àrea Metropolitana del Transport per envair competències estatals.

A Catalunya sobren ara 1.550 llicències de VTC

La normativa estatal estableix que, per llei, hi ha d’haver un vehicle de turisme amb conductor per cada 30 taxis. Els taxistes, però, asseguren que aquesta realitat no es compleix als carrers, especialment a les grans ciutats. Una realitat que també reconeix el mateix ministeri, que parla de “restablir l’equilibri”.

En el cas de Catalunya, i segons dades de la secretaria de Transports i Mobilitat, la ràtio actual és d’1,8 per cada 30 taxis, hi ha concedides 2.000 llicències a tot Catalunya i 2.000 més estan recorregudes als jutjats i –en compliment de la sentència del Suprem del mes de juny- s’hauran d’acabar atorgant. Si s’apliqués la llei amb ràtio de l’1/30, només s’haurien de concedir 450 llicències. Per tant, actualment sobren 1.550 llicències de VTC que, quan es resolguin els litigis judicials, poden arribar a ser-ne 3.550.