Les emissions del trànsit rodat són les principals culpables de la pol·lució per diòxid de nitrogen. Es considera que estem dins d'un episodi de contaminació quan se superen els 200 micrograms per metre cúbic. Un fet que es produeix entre dues i quatre vegades l'any a Barcelona. Quan això succeeixi, la proposta és limitar al màxim la presència de vehicles circulant. Per fer-ho els experts recomanen, entre altres mesures, prohibir aparcar als no residents, prohibir la càrrega i descàrrega entre les 7 i les 11 del matí, limitar la presència de taxis buits a les zones amb més contaminació i permetre només la circulació als vehicles amb matricula parell o senar. "Són mesures de veritat, contundents, amb efectes reals, que ens preparin per possibles futures mesures més estructurals que ens ajudin a reduir la contaminació." Quan, en lloc de diòxid de nitrogen, l'episodi sigui a causa de les partícules en suspensió, originades pel trànsit rodat però també per altres activitats com per exemple les obres, les propostes són diferents. Es recomana incrementar el reg als carrers, restringir les obres on s'aixequi pols i reduir la velocitat a les vies principals de 50 a 30 quilòmetres per hora. STAND UP: "Les propostes dels experts es debatran ara a la Taula contra la contaminació de l'Aire. L'Ajuntament ha d'estudiar si són realment viables i aplicables. L'objectiu és tenir totalment definits els protocols abans no acabi l'any". També es volen consensuar amb la resta d'administracions, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Generalitat.

Un grup de treball format per científics i tècnics ha presentat aquest dijous, durant la Taula contra la Contaminació de l’Aire, mesures per actuar en episodis d’alta contaminació. Aquest organisme que es va constituir el mes de novembre amb l’objectiu de plantejar accions i definir els protocols d’actuació necessaris davant d’episodis greus de contaminació.

Els experts proposen mesures com limitar la capacitat d’entrada a la ciutat via regulació semafòrica, donant prioritat al transport públic i als VAO, reconvertir carrils de circulació a carrils bici, regular l’aparcament per a no residents, prohibir la càrrega i descàrrega de 7 a 11 h del matí i permetre la circulació només a matrícules parells o senars. Tot això, en el cas d’episodis d’alta contaminació, que actualment es produeixen entre dos i quatre dies a l’any. En el cas que les partícules en suspensió tinguin un nivell elevat, també s’aposta per incrementar el reg, amb aigua freàtica, dels carrers i la restricció de les activitats que comportin molta pols, com algunes obres. Paral·lelament a aquestes mesures també recomanen fer campanyes de sensibilització i posar en marxa accions de promoció del transport públic.

Al llarg dels propers mesos, l’Ajuntament estudiarà les mesures per tal de definir el protocol a seguir en situacions d’alta contaminació i farà els passos necessaris per aplicar-lo quan calgui. Aquest protocol té una doble funció: protegir la població davant els efectes perillosos per a la salut i conscienciar la ciutadania que cal actuar de manera continuada davant un problema estructural, per evitar arribar a situacions d’episodis d’alta contaminació. Des de l’Ajuntament consideren fonamental la col·laboració i coordinació amb altres administracions, com l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Generalitat.