Els veïns del nucli antic de Sant Andreu, que reclamen des de fa mesos una redistribució del trànsit als carrers parcialment de vianants on viuen, s’han anticipat a l’Ajuntament i han elaborat ells mateixos un estudi del trànsit a la zona. L’anàlisi confirma l’excés de circulació ja que demostra que hi passen entre 5.000 i 6.000 vehicles en un dia feiner.

Un estudi del trànsit rigorós fet pels veïns

L’estudi l’ha encapçalat David Fonseca. Aquest veí i alhora catedràtic del Grup de Recerca en Tecnologies Aplicades a l’Educació de la Universitat la Salle – Ramon Llull ha analitzat durant 11 dies la quantitat i la tipologia de vehicles que han circulat pels carrers de prioritat invertida propers a la plaça de Marià Brossa amb el carrer d’Agustí i Milà com a punt d’origen. L’estudi s’ha fet als quatre punts més conflictius que prèviament havien detectat els veïns. En aquests emplaçaments han comptat els vehicles que hi han circulat durant franges de 10 minuts entre les set del matí i les nou del vespre. En l’anàlisi els vehicles s’han classificat segons la tipologia, és a dir, s’ha tingut en compte si es tractava de turismes, motocicletes o vehicles comercials, com furgonetes i camions.

La plaça de Marià Brossa, a Sant Andreu
Els dispositius mecànics només compten el nombre de vehicles. Nosaltres hem fet un estudi quantitatiu i qualitatiu del trànsit ”
David Fonseca, veí i catedràtic del Grup de Recerca en Tecnologies Aplicades a l’Educació de la Universitat la Salle – Ramon Llull

Les conclusions de l’estudi veïnal

L’estudi constata que pel carrer d’Agustí i Milà hi circulen 312 vehicles cada hora. Bona part tomben pel carrer de la Segarra. Aquí, el districte de Sant Andreu hi va instal·lar un radar pedagògic fa algunes setmanes que alerta els conductors quan circulen a més de 20 km/h, la velocitat màxima permesa en aquests carrers de prioritat invertida.

Segons l’estudi que han fet els veïns, aquest carrer absorbeix gairebé 2.200 vehicles entre les set del matí i les nou del vespre. També han constatat que gairebé la meitat dels vehicles que hi circulen són comercials, tot i que pràcticament no hi ha comerços en aquesta zona residencial de Sant Andreu.

L’increment de trànsit, a més de soroll i contaminació, provoca també altres inconvenients com pilones trencades, arbres caiguts pel xoc constant dels vehicles, excés de velocitat, infraccions de trànsit contínues o invasió de les voreres en les maniobres de gir a causa de la poca amplada d’aquests carrers, que no estan pensats per absorbir tant volum de circulació.

El radar pedagògic que l’Ajuntament ha situat al carrer de la Segarra

La pacificació del carrer Gran de Sant Andreu, l’arrel del problema

Els veïns del nucli antic de Sant Andreu van començar a notar un increment notable del trànsit a la zona nord fa uns dos anys, després de la pacificació del carrer Gran de Sant Andreu, ja que la reforma va implicar també el canvi de sentit d’aquest vial entre els carrers de Malats i de Palomar.

Segons els veïns aquest canvi de sentit provoca que qualsevol vehicle que circuli per l’eix de Torres i Bages, principal punt d’accés des de les rondes a Sant Andreu, i vulgui accedir al carrer Gran de Sant Andreu entre Joan Torres i el passeig de Fabra i Puig hagi de circular per Agustí i Milà (carrer per a vianants i pacificat) i d’altres semblants com els carrers de la Segarra, Servet, Arbúcies o Sant Hipòlit.

Pacificar el carrer Gran de Sant Andreu no hauria d’implicar despacificar els carrers per a vianants de Sant Andreu”
David Fonseca, veí i catedràtic del Grup de Recerca en Tecnologies Aplicades a l’Educació de la Universitat la Salle – Ramon Llull

Els veïns han lliurat l’estudi al districte de Sant Andreu i ara reclamen accions immediates per solucionar el problema. Proposen mesures alternatives com convertir alguns carrers perimetrals en carrers de doble sentit de circulació i col·locar fitons hidràulics que impedeixin l’accés als carrers parcialment de vianants als vehicles que no siguin residents. Per la seva banda, el districte de Sant Andreu ja va anunciar al gener que eren conscients de la situació i que tenien previst encarregar un estudi de mobilitat per apaivagar les queixes veïnals, els resultats del qual se sabran a la tardor.