Segons un estudi del RACC, l’ús del cotxe per anar a treballar s’ha duplicat: si abans de la covid-19 l’utilitzaven el 24 % dels enquestats, el percentatge arriba ara al 47 %. A més, la majoria viatgen amb un sol ocupant, amb una mitjana de 1,16 persones per cotxe. D’altra banda, anar a peu també ha guanyat pes, mentre que, en canvi, els qui opten pel metro i l’autobús han anat a la baixa.

El 30 % d’usuaris ha canviat de mitjà de transport i s’han prioritzat els d’ús individual. A més, un 17 % dels enquestats assegura que té intenció de canviar la manera de moure’s properament, especialment per passar a desplaçar-se a peu, en bicicleta pròpia o en cotxe.

Pel que fa als usuaris de vehicles de mobilitat personal, han augmentat un 18 % en comparació amb les dades d’abans de la pandèmia, tot i que el percentatge varia força en funció de la zona de la ciutat. En canvi, segons el RACC, l’ús de la bicicleta entre setmana s’ha reduït un 19 %, una dada que contrasta amb l’alerta de les entitats ciclistes per l’augment d’usuaris dels carrils i amb les xifres de vendes de les botigues de bicicletes. Des del RACC, però, matisen que la mobilitat en aquest mitjà de transport ha augmentat molt durant els caps de setmana.

Sigui quin sigui el mitjà de transport, les dades del RACC apunten que la mobilitat ha baixat al conjunt de la ciutat. L’obligada, vinculada a la feina o estudis, s’ha reduït en 1.125.000 desplaçaments diaris menys que abans del coronavirus. Entre les possibles causes: la generalització del teletreball, que el RACC situa en el 40 % dels treballadors (la meitat amb teletreball cada dia, i l’altra meitat amb un model mixt de presencialitat).