El primer estudi per analitzar el parc real de vehicles que diàriament circulen per la ciutat assenyala que un de cada cinc vehicles de l’àrea metropolitana no compleix els requisits per poder tenir distintiu ambiental de la DGT. L’informe ha identificat més de 175.000 vehicles i només un 0,3 % té l’etiqueta de zero emissions.

L’estudi, impulsat pel RACC, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament, destaca que més de la meitat dels cotxes que circulen per Barcelona, no estan censats a la ciutat i alerten que el parc mòbil està envellit amb una mitjana de set anys i mig.  Els vehicles més antics són els camions i autobusos, amb una antiguitat de 10,3 i 8,8 anys, respectivament. Els segueixen els turismes i les furgonetes amb una antiguitat de 8,4 i de 7,7 anys. Els més nous (i per tant els menys contaminants) són els taxis i els vehicles de servei.

Una de les dades destacables és que el 20 % dels vehicles que circulen per l’àrea metropolitana no compleixen els requisits per tenir el distintiu de no contaminant. L’informe assenyala que predominen els vehicles dièsel i que els cotxes híbrids o elèctrics encara tenen una presència molt tímida. De fet, els cotxes amb etiqueta Eco només representen un 4 % del parc mòbil. Encara és més baixa la xifra de vehicles amb etiqueta 0, que equival a zero emissions: un 0,3 %. L’objectiu de l’informe, amb què s’han identificat més de 175.000 vehicles és planificar i adoptar les mesures que caldrà prendre a partir d’ara.