L’escola Frederic Mistral – Tècnic Eulàlia del Tibidabo ha inaugurat el Camí escolar, espai amic, un projecte que va començar fa tres anys a les aules del centre. Els alumnes de 3r de primària han participat en el disseny del camí identificant les rutes més utilitzades per arribar a l’escola, així com també els punts més perillosos. Tot i que ja s’ha implementat, es vol que els propers alumnes de primària continuïn treballant el camí escolar per millorar-lo i alhora treballar els valors de la ciutadania des d’una vessant participativa.

Més seguretat i autonomia

Els infants, juntament amb les famílies i l’escola, han diagnosticat els problemes de mobilitat i els perills que hi havia a l’entorn del centre per fer-hi un itinerari senyalitzat més segur. S’han fet més passos de vianants, zones 30, una barana a l’accés principal del centre i un semàfor que encara s’ha d’instal·lar.

També s’ha creat una xarxa de 40 botigues amigues a les quals els alumnes es poden adreçar si tenen un problema durant el recorregut. Tot amb l’objectiu que els nens puguin anar a peu a l’escola de manera segura, puguin ser més autònoms i començar a desplaçar-se sols a finals de primària. Altres centres, com l‘Escola Baixeras, demanen un camí escolar.

Mobilitat més sostenible

Un altre dels objectius d’aquest projecte és potenciar una mobilitat més sostenible, després de veure que un 70 % de les famílies del centre portaven els nens en transport privat i que hi havia una clara intenció de canviar cap a uns hàbits més sostenibles. Des de l’escola s’ha informat sobre la xarxa ortogonal que permet arribar al centre en autobús més fàcilment que abans i s’ha fet un taller per a les famílies sobre l’autonomia dels fills.