Tres dies abans d’obrir el túnel de les Glòries de Barcelona en sentit Besòs, betevé hi ha pogut entrar i captar imatges de com és per dins. La galeria que soterra el trànsit de la Gran Via fa 958 metres de longitud (entre el carrer de Padilla i la rambla del Poblenou), una mica més d’un quilòmetre si s’inclouen les rampes d’accés. En tot el recorregut hi ha dos carrils per al trànsit privat i un d’exclusiu per al transport públic, fet inusual en els túnels de Barcelona.

Quan s’entra al túnel des del carrer de Padilla sobta una rampa pronunciada per baixar a 25 metres per sota de la rasant de la plaça. És el punt més profund i va ser necessari baixar tant per passar per sota de tres túnels de Rodalies i un de metro que creuen la plaça. El tram més profund va des de l’entrada fins a l’altura del carrer de Badajoz, uns 500 metres. La segona meitat del túnel (d’uns 450 metres) fins a la rambla del Poblenou discorre a una profunditat mitjana de 10 metres per sota la Gran Via.

Mesures de seguretat i control a Glòries

Segons l’Ajuntament de Barcelona, el túnel de les Glòries compleix amb les últimes i més restrictives mesures de seguretat i control, sobretot en la gestió d’incendis i sortides d’emergència. De fet, fins que no es va rebre el vistiplau dels Bombers no es va fer pública la data d’obertura del túnel. Les sortides d’emergència estan senyalitzades a les parets amb el color verd i n’hi ha una cada 200 metres. La galeria subterrània disposa de 35 ventiladors i quatre apartadors d’emergència per a vehicles. Les parets estan revestides de panells de color blanc i hi ha il·luminació LED.

Un túnel preparat per pluges “rellevants”

Construir un túnel sec que arriba a 25 metres de profunditat no ha estat fàcil. S’ha treballat per sota del nivell freàtic, i això ha obligat a bombejar aigua constantment, fins a 10 piscines olímpiques al dia. La solució s’ha trobat amb la construcció de pantalles i també d’un dipòsit on poder acumular l’aigua en cas de pluja. “El túnel està preparat per pluges rellevants”, assegura Ángel Sánchez, director general de BIMSA.