Els veïns de les Tres Torres fa molt temps que demanen que es millori la mobilitat del barri. Segons ells un dels punts més conflictius és el del carrer de Vergós amb la via Augusta. Aquesta és una via en què conflueixen molts carrers i que es fa servir per entrar i sortir del barri, però també per accedir a altres parts de la ciutat. Aquí, el pa de cada dia són els embussos. MIQUEL MACIÀ, veí "Això és un carrer normal i està fent de ronda. Si us hi fixeu s'hi munten aquí uns 'pitotes' que arriben des del passeig de Sant Joan Bosco i està tot bloquejat, no dóna l'abast, no absorbeix, aquesta plaça és conflictiva i s'hi ha de buscar una solució, jo crec que bastant immediata." Fa anys, durant la construcció de la ronda del General Mitre, els veïns ja van fer pressió perquè creien que havien trobat una manera de fer més fluïda la circulació. CARLES GRAELLS, veí "La solució hi era, que era si s'hagués fet el túnel passant per sota de la via Augusta com es va comprometre l'Ajuntament a fer i que després el senyor Parpal ho va firmar en un document i no s'ha fet. Per què? Perquè llavors tots els cotxes que baixen de la via Augusta podrien passar via Agusta per sobre i tot el trànsit de General Mitre passaria per sota." Els veïns són conscients de la manca de pressupost actual, però creuen que amb una reducció de les voreres, la situació milloraria. FAUST ROVIRA, membre de la Junta de Veïns de les Tres Torres "En lloc de tres carrils que hi ha aquí, n'hi hauria d'haver quatre, però això ha quedat una mica parat." Des del districte s'està estudiant la mobilitat d'aquest encreuament i animen els veïns a presentar propostes per solucionar el problema.