Aquest és l'aspecte final de l'L9 un cop els trams nord i sud quedin connectats entre les parades de Maragall i Zona Universitària. A Lesseps trobem una d'aquestes connexions que encara estan pendents de fer. Els veïns han patit una infinitat d'obres, que van començar l'any 2007 i que es van aturar, per falta de pressupost el 2011. Avui la plaça de Lesseps ja està gairebé enllestida i els veïns ara esperen que hi arribi la nova línia de metro. "El que sembla una mica incongruent que s'hagi fet el ramal fins a la Sagrera i després s'hagi fet el ramal fins El Prat i resulta que nosaltres ens hem querdat aquí ple mig penjats." "Que hi vols fer, diuen que no hi han diners, no hi han diners, ara remodelaran la Diagonal altre cop..." "Ara que no la toquin més que la deixin tal com està o si no no acabarem mai." Molt a prop, a la plaça de Sanllehy, les obres d'adequació del metro no estan tan avançades però els veïns ja poden gaudir de la plaça des de l'estiu pasat. També han hagut de patir anys d'obres i alguns troben injust que hagin estat ells, precisament, els grans oblidats de l'L9. "Valdria més que sel's gastessin amb aquesta línia que agafaria molta més gent i molts barris que necesitem i que estem molt desemparats." "No es un barri incomunicat segurament hi han altres barris a Barcelona, com podria ser la que vauyi precisament s'ha estrenat Zona Franca que si que potser és una zona més crítica." Ara mateix el futur d'aquestes parades no sembla que s'hagi de solucionar en un espai curt de temps. El pressupost és el que mana i ara mateix la Generalitat diu que no pot fer front a les despeses d'aquesta part de l'L9.

Ja fa molts anys que els veïns del tram central s’han convertit en els oblidats de l’L9. La majoria de les parades afectades, com  la de Lesseps, ja tenen avançades part de les obres per tal de donar la benvinguda a la Línia 9, però no és el cas de totes les zones que encara tenen pendent la connexió.

És el cas dels veïns de Lesseps, que han viscut molts anys afectats per les obres, que van començar l’any 2007 i es van aturar el 2011. Les protestes veïnals van aconseguir que la plaça es deslliurés de la majoria de les obres tot esperant l’arribada de la nova línia de metro.

És un cas semblant al que han viscut els veïns de la plaça de Sanllehy, que han conviscut amb les obres molts anys, encara que finalment la plaça s’ha pogut acabar, ara, això sí, del metro encara no n’hi ha ni rastre.