S’impulsaran diferents accions per millorar l’atenció als viatgers amb discapacitat intel·lectual. Per exemple, s’adaptaran els comunicats, la senyalització i els documents que informen sobre els horaris per tal que els puguin entendre. S’utilitzaran sistemes de lectura fàcil o pictogrames per assegurar que reben i comprenen tota la informació necessària. També s’organitzaran visites guiades a les instal·lacions dels FGC perquè els qui ho necessitin es puguin familiaritzar amb les estacions.

Aquestes iniciatives formen part de l’acord de col·laboració d’un any de durada que han signat els FGC i DINCAT. Aquest grup està integrat per més de 300 entitats sense ànim de lucre que donen servei a les persones que tenen alguna discapacitat intel·lectual.

A través d’aquest conveni també es pretén fomentar la integració laboral dels discapacitats intel·lectuals. Els FGC s’han compromès a informar DINCAT dels concursos de contractació de serveis que es generin a l’empresa perquè els centres associats a DINCAT puguin presentar-hi una oferta.