Els propers dies començarà la supressió del carril Llobregat del carrer d’Entença entre les avingudes de Roma i Josep Tarradellas. L’Ajuntament ha accedit a la petició dels centres escolars i les entitats veïnals de l’entorn. Una altra de les demandes era la creació d’un carril bici però, de moment, no es preveu.

l’Escola Xirinacs, satisfeta

“Creiem que és un guany tant per als infants com per a les famílies, tant per quan estan a l’escola com quan es desplacen”, explica la Laia Pi Morera, directora de l’Escola Xirinacs. Les famílies també estan preocupades pels índex de contaminació a l’entorn del centre, per això reclamen que la reducció d’un carril vagi acompanyada d’altres mesures. Laia Sánchez de l’AFA Escola Xirinacs diu: “El que ens interessa ja no és només que hi hagi un carril menys de circulació. sinó que es redueixi la velocitat dels cotxes que passen per aquí, que disminueixi també el soroll i que hi hagi també una reducció de la pol·lució ambiental”.

El programa Protegim les escoles

Jordi Martí, regidor Eixample explica que “tot el tram entre Rosselló i Provença es converteix en entorn pacificat escolar, fem el xamfrà del carrer del Rosselló també pacificat per l’Escola Xirinacs i tot el tram d’aquest carril que guanyem de treure cotxes també quedarà perquè les entrades i sortides dels nanos tinguin prou espai”. Aquesta actuació a Entença forma part del projecte Protegim les escoles. Alguns dels centres que han començat el curs amb més espai són l’Escola l’Univers, de la Vila de Gràcia, i l’Escola Poeta Foix, del Putxet i el Farró.

Els usos del nou espai

En el tram del carril d’Entença pacificat hi haurà també alguna zona de càrrega i descàrrega, contenidors i pàrquing de motos, però quedarà lliure davant de la Model. El curs que ve es farà el xamfrà de Provença, quan s’hi traslladi provisionalment l’Escola Entença. D’altra banda, les famílies de l’Escola Joan Miró esperen que la supressió del carril s’estengui fins a la Gran Via a partir del gener.