Els vehicles consumeixen més a poca velocitat en un entorn urbà que no per autopista. Tenint en compte que la majoria de desplaçaments es fan en ciutats i vies convencionals, el RACC creu que la limitació a 110 afectarà un volum molt reduït de vehicles. Per això, calculen que l'Estat es pot estalviar només un 1% en la factura de combustible, i en el millor dels escenaris, el consum pot caure un 2%. MIQUEL NADAL, director de la Fundació RACC "Estem parlant d'un 2% d'estalvi màxim, segurament ens mourem més en la banda de l'1%. Estem parlant d'estalvis molt limitats, d'estalvis marginals". El RACC sosté que no s'ha parlat dels costos que tindrà per a l'usuari, entre d'altres, un augment de les multes. Per evitar que la mesura acabi sent exclusivament recaptatòria, proposen que s'informi puntualment de totes les sancions. El RACC també hi veu un altre cost: la confusió que genera el batibull de velocitats. MIQUEL NADAL, director de la Fundació RACC "L'usuari està confós. I particularment l'usuari de l'àrea metropolitana és molt probable que si ha d'anar de Barcelona a Mataró no sàpiga quin és el límit que li apliquen o que li aplicaran. I aquest és un cost important". El RACC dubta que la mesura sigui realment temporal perquè no té data de caducitat i no s'ha fixat un criteri objectiu per retirar-la. Demanen també que els nous senyals siguin de qualitat en benefici de la seguretat viària.

Entre els costos als quals Miquel Nadal s’ha referit, hi ha la repercussió a l’usuari. Segons el RACC, els conductors estan confusos i, particularment, els de l’àrea metropolitana. “Si un usuari ha d’anar de Barcelona a Mataró, és molt probable que no sàpiga quin és el límit que li apliquen o que li aplicaran. I aquest és un cost important”. Nadal també ha advertit que aquesta situació comportarà un augment de les multes.