A partir de l'any que ve, aquest moviment estarà prohibit. L'ordenança de circulació se simplifica i, per definició, les bicicletes, a les voreres, hi estaran restringides. Les excepcions seran si hi ha carril bici, si es tracta d'un vial de plataforma única o si una senyalització especial ho permet. Els càlculs d'amplada de les voreres de la normativa anterior desapareixen. EDUARD FREIXEDES, regidor de Mobilitat "L'ordenança ha arribat al seu final, l'hem de modificar perqupe sigui més clara... Les bicis han de deixar de circular per les voreres..." El consistori vol que l'espai natural de les bicicletes sigui la calçada i, molt especialment, les zones 30. El pla vol potenciar-ne l'ús i s'inclouran pictogrames que ho senyalitzaran. EDUARD FREIXEDES, regidor de Mobilitat "Això no vol dir condemnar les bicis a la inseguretat, al contrari, hi ha una xarxa de zona 30 molt preparada que anirem relligant amb la xarxa de carrils bici." L'altre gran repte és reduir l'accidentalitat de la bicicleta. POSTPO S'establiran mesures de xoc en 10 punts de la ciutat. Són les cruïlles més perilloses, com la plaça de Tetuan o la d'Espanya, perquè han registrat tres o més accidents durant l'any passat. Les deficiències dels carrils bici, com la manca de continuïtat o el conflicte amb els vianants, es resoldran amb 19 actuacions fins a 2015 en carrils com el de l'avinguda Diagonal i el carrer de Provença. La inversió del pla de foment de la bicicleta és de cinc milions d'euros.

El regidor Eduard Freixedes ha presidit la taula de treball en què s’ha redactat el nou pla. El consistori defensa la necessitat d’un canvi de model en els desplaçaments ciclistes que faci sostenible el creixement d’aquest mitjà de transport. El nou Pla té com a objectiu potenciar l’ús de la bicicleta i vetllar per la convivència entre ciclistes i vianants. Una de les primeres accions serà la millora de 19 carrils bici. També s’han establert mesures per frenar accidents en 10 cruïlles problemàtiques.  L’Ajuntament potenciarà l’ús de les zones 30 com a vies ciclistes. Es condicionaran per millorar la connexió entre aquests espais. Fins a 2015, l’Ajuntament crearà 5.000 noves places d’aparcament per a bicis.