Les dues subestacions elèctriques que alimenten actualment l’L9, la de la Sagrera i la de la Zona Franca, seran el rovell de l’ou del projecte. Es reconfiguraran i s’implementarà una nova xarxa de distribució perquè abasteixin també la resta de línies del metro.

D’aquesta manera, tota la xarxa es podrà acollir a les tarifes elèctriques de 220 kV amb què funcionen actualment les dues subestacions i que són més econòmiques. El canvi suposarà un estalvi anual de més de 10 milions d’euros a l’any. La renovació servirà, a més, per aprofitar la inversió de l’L9 i optimitzar el cost de manteniment de la xarxa de metro.

La Generalitat preveu un pressupost de 60 milions d’euros per a aquest projecte. Per finançar-lo s’obrirà un procés de concessió d’obra pública.