En aquest taller del Poblenou cada dia es reparen 700 bicicletes. O el que és el mateix, cada setmana hi passa, almenys una vegada, cadascun dels 6.000 vehicles que conformen el Bicing. Els operaris en reparen el desperfecte peròm de passada, i per prevenció, se'n revisen cinc aspectes claus com les rodes, la cadena, els frens, el seient i el canvi de marxes. Finalment, es fa un control de qualitat per comprovar que tot funciona, i la bici ja es pot reintroduir al sistema. Les últimes millores, a finals de 2009, han reduït les avaries. S'ha reforçat el canvi de marxes perquè no s'hi pugui arrepenjar el peu, s'ha facilitat el maneig del seient i s'ha canviat el pneumàtic per un de més resistent. JORDI SÁEZ, director de l'àrea mediterrània de Clear Channel "Hem notat un descens en el nombre de bicicletes que estem rebent. No és un descens molt important però el que sí que ha canviat és el tipus. Ara és una reparació molt més d'ús i potser abans hi havia més reparacions per trencadisses". Els nous anclatges a les estacions també han tingut efectes. El 2009, reposar les bicicletes robades, perdudes o abandonades va costar tres milions d'euros. L'any passat, 60.000 euros.

El Bicing es va posar en marxa el 22 de març de 2007. Quatre anys després, el servei de lloguer de bicicletes ha augmentat el nombre de vehicles -de 1.500 ha passat a més de 6.000- i també d’usuaris. Per contra, s’ha reduït el nombre d’avaries i ha canviat el tipus de reparació. Abans, arribaven als tallers molts vehicles malmesos per actes incívics. Ara, els desperfectes causats per l’ús i les punxades són les reparacions principals que hi fan.

El motiu d’aquesta reducció del nombre d’avaries són les millores introduïdes el 2009. Llavors, es va reforçar el canvi de marxes per evitar que s’hi arrepengi el peu, es va facilitar el maneig del seient i es van canviar els pneumàtics per d’altres de més resistents. També se’n va reforçar el sistema d’ancoratge i això ha millorat la seguretat. Si el 2009, reposar les bicicletes robades, perdudes o abandonades va costar tres milions d’euros, l’any passat la despesa per aquest concepte va ser de 60.000 euros.