L’informe assenyala que actualment prop de 63.000 persones es desplacen en bicicleta pels carrers de la ciutat i d’aquests, una immensa majoria (un 83 %), la fa servir per als desplaçaments quotidians. Pel que fa als usuaris del Bicing, fan trajectes més curts que les persones que utilitzen una bicicleta privada: un 90 % dels recorren menys de 5 km per trajecte, en comparació del 69 % dels que tenen bicicleta pròpia. Els principals motius per desplaçar-se en bicicleta és la comoditat, la rapidesa i l’opció de contaminar menys. L’estudi destaca que els desplaçaments en bicicleta per la ciutat han crescut un 56 % des del 2010, un període durant el qual també s’ha incrementat l’accidentalitat. L’any 2010 es van registrar 387 accidents amb bicicletes implicades i el 2016 la xifra va créixer fins a 812 sinistres.

La seguretat, l’assignatura pendent

L’informe destaca que un de cada tres ciclistes se sent vulnerable quan circula per la ciutat i un 12 % ha tingut un accident alguna vegada. Només un 35 % dels enquestats admeten fer servir el casc i el 45 % opta per circular per la calçada quan no hi ha carril bici. Per tal de millorar la seguretat, una de les propostes més valorades pels ciclistes seria rebaixar el límit de velocitat a 30 km/h per tota la ciutat i la possibilitat de fer el casc obligatori per a les persones majors de 16 anys. Una altra de les qüestions que preocupen els qui circulen en bicicleta és la seguretat en els estacionaments del carrer, on asseguren que sovint es produeixen robatoris.

Ocupació desigual dels carrils bici

L’informe del RACC analitza també el nivell d’ocupació de diversos carrils bici de la ciutat. Entre els que més es fan servir hi ha el de l’avinguda Diagonal entre el passeig de Gràcia i el passeig de Sant Joan pel costat muntanya. Per aquí, cada hora hi circulen una mitjana de 382 bicicletes. També registra molta activitat el carril bici del carrer de la Marina entre l’avinguda Meridiana i la Gran Via, per on passen 195 bicicletes cada hora. En canvi, hi ha trams on hi ha una baixa ocupació. Per exemple, al carrer de Granduxer, on només circulen 13 bicicletes cada hora, i al carrer de París, on se’n comptabilitzen 45.

Propostes de millora

Un cop analitzat l’informe, el RACC proposa resoldre els problemes que s’han creat en alguns punts de la xarxa de carrils bici, abans d’ampliar-la més. Afirma que també s’hauria d‘implantar un sistema de responsabilitat civil obligatòria per als ciclistes (com es fa, diu en altres països europeus) i prioritzar els carrils de sentit únic abans que els de doble sentit. També proposa augmentar l’horari de tarifa plana del Bicing de 30 minuts a 45 minuts i establir incentius fiscals municipals per promoure l’ús de la bici per anar a la feina.