Els treballs s’han fet durant tota la nit a la banda mar del tronc central de la Gran Via i s’allarguen aquest matí. Consisteixen en la senyalització del segon carril bus i el fressat de la línia contínua del carril per fer-la discontínua.  També s’ocupa el carril muntanya de la Gran Via per senyalitzar la supressió dels girs cap a l’esquerra des del tronc central a les cruïlles de Casanova i Calàbria.

La supressió d’un dels carrils del tronc central ha implicat la posada en marxa d’un nou carril al lateral mar de la Gran Via, i això ha fet alliberar l’espai destinat a l’estacionament lateral. Els serveis afectats els han desplaçat cap a carrers perpendiculars. En les darreres setmanes tambe s’ha habilitat per a la circulació exclusiva de bus, taxi i veïns el lateral muntanya sentit Llobregat de la Gran Via entre el carrer de Padilla i la plaça d’Espanya.

Els dos carrils permetran fer funcionar la línia H12 que cobreix el tranc entre Gornal fins al Besòs i la Verneda. El recorregut de l’H12 té una longitud de més de 22 quilòmetres entre anada i tornada i substitueix Línia 56 entre Collblanc-Besòs i la Verneda. La posada en marxa de l’H12 de la xarxa ortogonal provocarà la reestructuració de la Línia 50 per satisfer la demanda de l’eix del carrer de Sants.

Un grup de treball supervisarà la bona marxa de la xarxa ortogonal

Precisament, i a petició del PSC, el govern municipal ha creat aquest dijous un grup de treball per fer el seguiment de la implantació de les noves línies de bus i per resoldre problemes que puguin sorgir. Aquest grup estarà integrat per partits municipals, però també per entitats veïnals i associacions de mobilitat. Tots plegats començaran a treballar el mes vinent.