A l’àmbit de Pedralbes i els seus entorns s’hi han obert els següents carrils bici:

Carrer dels Cavallers (entre l’avinguda de Pedralbes i el carrer González Tablas): el nou carril bici esdevé un eix transversal de la part superior del barri.
Carrer de Montevideo (entre el carrer de Gaspar de Cassadó i l’avinguda Espasa): connecta amb el carril bici existent al peu del Parc de l’Oreneta.
Passeig de Manuel Girona (entre el carrer Jiménez Iglésias i l’avinguda de Pedralbes): forma un eix transversal que permet apropar la bicicleta fins a l’avinguda Diagonal – Parc de Cervantes.
Carrer del Marquès de Mulhacén (entre el carrer de Tòquio i el carrer Bosch i Gimpera): tram unidireccional en contra sentit per facilitar moviments en ambdós sentits.
Plaça de Pius XII: petit tram que connecta el carril bici de l’avinguda Diagonal amb el carrer de Jiménez Iglesias.

En aquesta zona també s’ha actuat reforçant la senyalització horitzontal dels carrers 30, s’han instal·lat nous punts d’ancoratge en calçada i, aprofitant una actuació de pavimentació, s‘ha desdoblat el carril bici del carrer Jordi Girona, fins ara bidireccional, a dos carrils unidireccionals.

D’altra banda, també al districte de les Corts, s’ha construït un nou carril bici a l’avinguda del Doctor Marañón que enllaça l’avinguda Diagonal fins a la rotonda d’Arístides Maillol. Es tracta d’un carril bidireccional en calçada. Aquest és el primer tram obert d’un eix pedalable muntanya-mar que en el futur unirà Esplugues de Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat.