TMB ha començat la construcció d’una nova cotxera a la Zona Franca, en els terrenys on actualment ja hi ha una instal·lació per als autobusos, per la necessitat de tenir més espai. L’increment de la flota de vehicles (n’hi ha 1.085) i el fet que cada cop n’hi hagi més d’articulats (ara en són 350) converteix la nova instal·lació, que tindrà 90.000 metres quadrats, en una urgència. La nova cotxera tindrà capacitat per a 550 autobusos i també haurà d’assumir els vehicles de la cotxera de Ponent, a l’Hospitalet, ja que aquest espai està afectat pel Pla director urbanístic del sector Gran Via – Llobregat. Amb tot, la nova cotxera amplia la capacitat en 60 autobusos l’existent fins ara. Les obres tenen un pressupost de 52 milions d’euros i la previsió és que puguin estar enllestides el 2021.

Maqueta cotxera autobusos Zona Franca

S’estrena una part del taller nou

L’obra està pensada en diferents fases per poder mantenir el funcionament de les cotxeres de Ponent i la de la pròpia Zona Franca (actualment més petita). Això, però, ha permès que ja es pugui enllestir una part dels dos tallers nous de la futura instal·lació. Es tracta d’un espai que permetrà reparar vuit autobusos alhora i que, gràcies a una prova pilot, serà el primer taller climatitzat de la ciutat. Un cop acabats els dos tallers, s’hi podran reparar 60 autobusos simultàniament. La nova instal·lació també comptarà amb 40 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. L’equipament tindrà dos nivells, el que permetrà superar la línia fèrria del port i quatre accessos viaris, cosa que facilitarà l’entrada i sortida de vehicles.

Taller cotxera autobusos Zona Franca