Fins al 4 de desembre, cada dia de 10 a 13 h s’implantaran punts de control per mesurar la contaminació dels vehicles al carrer de Las Navas de Tolosa i a l’avinguda de la Verge de Montserrat. A cada punt hi haurà dues persones que es responsabilitzaran del control de fums i una que s’encarregarà de controlar el soroll.

Els controls posaran especial atenció sobre els vehicles que fan servir gasoil, per la seva emissió de partícules fines. Per dur a terme el control es faran servir opacímetres, uns aparells que controlen els gasos emesos per motors dièsels, i que s’introdueixen pel tub d’escapament del vehicle. També, mitjançant sonòmetres, es mesurarà el soroll que fan ciclomotors i motocicletes.

Per sensibilitzar i conscienciar els conductors, els controls són voluntaris. Precisament, la Plataforma per la Qualitat de l’Aire va manifestar fa un mes que, mentre es facin propostes voluntàries com aquesta, els objectius de reducció de la contaminació atmosfèrica no s’acompliran.

En cas que els motors superin els nivells d’emissió permesos, des de l’Ajuntament es recomana els propietaris que portin els seus vehicles als tallers per revisar les causes que provoquen aquest excés perjudicial per al mediambient. No és la primera vegada que s’inicia una campanya de sensibilització per millorar la qualitat de l’aire a la ciutat.

La campanya coincideix aquesta setmana amb l’arribada de l’anticicló, que elevarà la pol·lució a la ciutat fins a nivells moderats.