La contaminació atmosfèrica de la ciutat empitjora durant els dies vaga del transport públic. Segons un estudi de l’Institut de Salut Global de Barcelona i de l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua, aquestes aturades poden portar a augmentar les alteracions de viatges en vehicles privats. De fet, els resultats mostren que durant les jornades de vaga al metro els contaminants associats al trànsit augmenten de mitjana entre un 8 i un 48 %.

Tenint en compte tots els transports públics, es produeix un increment mitjà dels nivells de contaminació atmosfèrica que oscil·la entre el 4 %, en el cas del diòxid de nitrogen, i el 8 %, en el del monòxid de nitrogen, durant els dies de vaga. En aquest sentit, els autors de l’estudi destaquen la importància del transport públic per mantenir una qualitat de l’aire òptima i combatre els alts nivells de pol·lució urbana.

Segons l’Institut de Salut Global de Barcelona, prop de la meitat dels desplaçaments interurbans a la ciutat es fan amb vehicle privat. Pel que fa als desplaçaments dins de Barcelona, el 14 % es fan amb vehicle privat, d’acord amb dades de l’Ajuntament. El consistori vol reduir l’ús del cotxe a la ciutat i una de les darreres opcions que s’ha posat sobre la taula és apujar el preu de les àrees verda i blava en episodis d’alta contaminació.

Els investigadors van analitzar les concentracions diàries de diversos contaminants en els dies de vaga del metro, tren o autobús entre els anys 2005 i 2016, període en el qual es van registrar 208 dies d’aturades al transport públic.