El primer tren de la sèrie 2100 ja ha sortit de les instal·lacions de Metro al Triangle Ferroviari per iniciar un procés de reforma i actualització. Serà la primera de les 12 unitats d’aquesta sèrie que es modernitzaran, amb un pressupost de 16,1 milions d’euros. Segons TMB, la reforma s’ha organitzat de manera que no afecti el funcionament diari de l’L4 de metro.

La remodelació d’aquests vehicles amb més de 20 anys comportarà canvis tècnics, d’estètica i d’equipament. Entre les novetats, les més visibles seran la disposició longitudinal dels seients, la il·luminació interior amb tecnologia LED i la nova situació dels agafadors. Es manté la reserva de dues zones per a persones amb mobilitat reduïda. A més a més, totes les portes tindran indicadors lluminosos de tancament per millorar la seguretat dels viatgers amb dificultats auditives. També s’aprofitarà per identificar amb color vermell les portes, perquè el contrast cromàtic afavoreixi l’accessibilitat de les persones amb discapacitat visual.

Pel que fa a la seguretat, es revisaran els mecanismes de totes les portes d’accés, es redistribuiran els extintors i s’instal·larà una senyalització òptica nova sincronitzada amb el tancament de portes.

20 anys d’antiguitat i destinats a l’L2

Segons explica TMB, reformar trens que passen dels 20 anys d’antiguitat és una pràctica habitual en la gestió del material mòbil ferroviari, perquè amb un cost moderat se’ls pot allargar la vida i equipar-los amb el més modern.

Els trens de la sèrie 2100 es van construir entre el 1997 i el 2001. Inicialment, es van destinar a la Línia 2, en la qual van circular fins al 2007, quan l’entrada de vehicles nous va motivar una redistribució del material. Així, els trens de la sèrie 2100 van anar passant a la Línia 4, on ara formen el gruix dels vehicles.