Augmenta el nombre de ciclistes a Barcelona

63.000 persones fan servir la bicicleta diàriament per moure’s per Barcelona. Per elaborar aquest perfil del ciclista de la ciutat, s’ha fet servir l’últim baròmetre anual del RACC. Unes dades que s’han extret de 600 enquestes realitzades a ciclistes a 13 punts de la ciutat.

Dades personals del ciclista de Barcelona

La gran majoria dels ciclistes que circulen per Barcelona viuen a la ciutat. En total, un 97,5 % dels enquestats. D’aquests, la majoria ho fan a l’Eixample (21,8 %) i a Sants-Montjuïc (18,2 %). Dels 600 enquestats, el districte que té menys ciclistes és Sant Andreu (0,5 %).

La bicicleta, un nou mode de transport a la ciutat

Els desplaçaments en bicicleta són els que més han crescut a Barcelona en els últims sis anys. Tot i això, encara representen només un 3 % del total. En el 83 % dels casos, ho fan per a desplaçaments quotidians, com ara anar a treballar o estudiar.

Accidentalitat i mesures de seguretat dels ciclistes

El 12 % dels ciclistes ha tingut algun accident a la seva vida mentre anaven en bicicleta. I, a Barcelona, el 45 % han tingut un ensurt l’últim any. A més, un de cada tres, se sent vulnerable quan circula per la ciutat. Tot i això, encara hi ha un 46 % dels ciclistes que admeten no conèixer la normativa de circulació de la bicicleta de Barcelona.