A partir del juliol hi haurà canvis en la mobilitat a l’entorn de l’estació de Sants. Els canvis es faran coincidint amb la primera fase de les obres per remodelar l’estació, i implicaran un gran canvi en la circulació de la zona. Abans de l’estiu es traslladarà el gruix del trànsit motoritzat de la banda de muntanya a la banda de mar en aquesta zona.

Fins ara, gran part de la circulació de vehicles entre els costats Llobregat i Besòs es fa a través del vial muntanya en doble sentit, baixant per l’accés de la plaça dels Països Catalans, per encotxar i desencotxar davant l’estació. Aquest flux es modificarà a partir del juliol i el trànsit es redigirà cap al nou vial mar que s’ha habilitat a tocar del Parc de l’Espanya Industrial i que concentrarà el gruix dels vehicles.

El gruix del trànsit es trasllada a la banda mar de l’estació

Per fer poder avançar amb les feines, s’ha adaptat una part del vial de vianants del costat mar de l’estació, des del carrer del Vallespir fins al carrer de Tarragona, per convertir-lo en un carrer de trànsit rodat, amb un carril de circulació per cada sentit i un carril de bus per banda.

En el tram del passeig de Sant Antoni, situat entre la plaça de Joan Peiró i Comtes de Bell-lloc s’ha demolit la vorera actual per construir un nou tram de vial per connectar amb l’estació per la banda mar. A més, a dia d’avui s’estan realitzant diverses intervencions a la zona de confluència dels carrers de Numància, Tarragona, avinguda de Roma i Provença per redirigir la mobilitat cap a la nova configuració.

Canvis en parades i línies de bus

Els canvis de mobilitat en els carrers que envolten l’estació de Sants arribaran per quedar-s’hi. Aquests afectaran també els recorreguts i parades de línies d’autobús. Les terminals de les Línies 27 i 78 passaran de la plaça dels Països Catalans a la plaça de Joan Peiró. La nova banda de mar tindrà una parada en ambdós sentits de la línia H10, i la 115 tindrà parada en sentit Besòs.

Provisionalment, en espera que avancin els treballs d’Adif, els vehicles que pugin per la plaça dels Països Catalans podran encotxar i desencotxar davant l’estació i seguir pel vial de la banda de muntanya en sentit Llobregat. A mesura que avancin els futurs treballs i s’executi la nova zona d’encotxament i desencotxament a la façana banda mar de l’estació, s‘eliminarà la circulació de vehicle privat del vial de la banda muntanya, per on només hi circularan els autobusos que donin servei a l’estació de Sants.