Set de cada 10 dones (68 %) han canviat els seus hàbits

de mobilitat per sentir-se més segures. La xifra és molt diferent al percentatge d’homes que canvien de rutines per por, que es queda al 31 %. Són dades d’un estudi del RACC que analitza la percepció de seguretat i els hàbits de mobilitat a la ciutat des d’una perspectiva de gènere.

La conclusió és clara: les dones pateixen més incidents que els homes i es produeixen amb més freqüència durant el dia. És la mateixa línia en què ja va apuntar un altre estudi, centrat en el col·lectiu ciclista. En aquest context, segons les dades del RACC, la percepció de seguretat és un factor clau a l’hora d’escollir mitjà de transport per a més de la meitat de les dones (56 %), mentre que en el cas dels homes, només la tenen en compte el 29 %.

Assetjaments físics o verbals de dia

Al marge de la percepció personal, les dades constaten que les dones pateixen més incidents que els homes. De dia, el 40 % afirmen haver patit assetjament físic o verbal mentre es desplaçaven per Barcelona, una xifra que queda, altre cop, lluny de la dels homes, que frega el 25 %.

Si analitzem les xifres segons el tipus de desplaçament, les diferències entre homes i dones arriben a triplicar-se. En concret, aquesta diferència tan marcada es dona anant a peu (38 % de les dones enfront del 12 % dels homes), en metro (37 % vs. 13 %), en bus (18 i 5 %, respectivament) i en tramvia (11 i 4 %). A la resta de transports, s’escurcen les distàncies i només en taxi hi ha més homes que declaren haver patit assetjament. 

Més precaucions durant la nit

Pel que fa a la nit, l’estudi conclou que hi ha menys desplaçaments i que, a més, les dones acostumen a prendre més precaucions. Tot i això, elles continuen patint més assetjaments: 32 %, enfront del 19 % dels homes. Anant a peu, n’han estat víctimes un 45 % de les dones, mentre que les xifres al metro i al tramvia es mantenen per damunt del 30 %. En el cas dels homes, els percentatges no superen en cap cas el 16 %. Tot i això, un percentatge elevat dels dos sexes se senten insegurs al metro durant la nit (46 % de dones i 31 % d’homes).

En la franja nocturna és quan les dones prenen més precaucions per evitar incidents. Nou de cada 10 procuren anar acompanyades, mentre que en el cas dels homes eviten anar sols el 55 %. Altres recursos molt estesos són triar carrers il·luminats (97 %) o on hi hagi gent (95 %) i parlar per telèfon (47 %).

Recomanacions a administracions i operadors de transport

Amb aquestes dades sobre la taula, el RACC vol que les seves conclusions serveixin de “referència a les administracions” i que es tingui en compte la perspectiva de gènere “en el desenvolupament de noves polítiques de mobilitat i de planificació de l’espai públic”. Això, en un context marcat per la pandèmia del coronavirus, que ja ha transformat alguns carrers de la ciutat.

A les administracions, els reclamen que revisin l’espai públic amb perspectiva de gènere, tenint en compte especialment aspectes com la il·luminació o les zones amb poca visibilitat, entre d’altres. També proposen promoure aplicacions públiques d’avís immediat, com els botons SOS.

Pel que fa als operadors de transport, el RACC aconsella, entre d’altres, la implantació de parades a demanda en busos nocturns o perifèrics. També aposta perquè hi hagi més agents de seguretat i càmeres i per millorar la il·luminació i la visibilitat de les parades i estacions.