Tant els autobusos de TMB com les parades amb marquesina disposen de sistemes d’informació accessibles a persones amb discapacitat visual i auditiva. Dins de l’autobús, s’ofereix a tots els usuaris informació visual i sonora de la propera parada i els seus enllaços corresponents. Però, alhora, el sistema també inclou un comandament a distància que garanteix que els invidents situats en una parada puguin sentir el nom de la línia i la seva destinació quan l’autobús hi arriba. A més, a les marquesines de les parades, les pantalles de LED que informen als usuaris del temps que trigarà l’autobús a arribar també “parlen” quan l’invident prem el comandament a distància de què disposa.

Transports Metropolitans de Barcelona i l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat havien rebut diverses peticions d’usuaris invidents per millorar aquests serveis, que de vegades no responien adequadament al comandament a distància o no se sentien bé pels altaveus. Per a aquestes millores, s’invertiran 181.750 euros en l’adequació dels altaveus i 65.000 més per adequar i fer canvis en el sistema receptor de tots els autobusos. L’objectiu final és aconseguir la veritable igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat a l’hora de fer ús de la xarxa d’autobusos.