"Fins ara, aquest carril doble, especialment creat per al transport públic i els vehicles d'alta ocupació, ha obert només en determinades franges horàries de dilluns a divendres i en un sol sentit de la marxa. Amb el canvi anunciat, passarà a estar obert de manera permanent, les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, i es destinarà un carril en cada sentit." Precisament per adaptar aquests dos sentits de la marxa s'han posat sobre la taula dues propostes. La primera manté els dos carrils amb els vorals laterals, i per deixar clar el doble sentit de circulació s'hi instal·larà un element de separació i s'hi pintarà una doble línia contínua. La segona proposta vol eliminar els vorals laterals per instal·lar un carril de separació dels sentits de circulació. Un espai central que també es podria usar de carril d'assistència en cas d'accident o avaria. Cap de les dues intervencions no necessita fer obra pública, tan sols requereix pintar i senyalitzar la disposició i el sentit dels carrils, amb una inversió mínima, segons el Departament d'Interior. A més, considera que el canvi és una aposta ferma pel carril bus-VAO. RAMON ESPADALER, conseller d'Interior "No perd el sentit originari pel qual va ser concebut, que no és altre que primar el transport públic, apostar de manera decidida, i una infraestructura és una aposta totalment decidida, per la mobilitat sostenible. Per tant, aquest caràcter, el que dóna raó de ser a la infraestructura, es manté intacte." Els canvis esperen augmentar els usuaris del bus-VAO i apropar-se a la fita marcada des d'un inici, de 7.000 vehicles diaris. Les dades, però, encara queden lluny. El mes passat hi van passar una mitjana de 4.300 vehicles al dia.

La poca afluència de vehicles ha estat des del primer dia un dels punts febles del carril bus-VAO de la C-58 entre Ripollet i Barcelona. Per optimitzar la infraestructura, el Departament d’Interior proposa obrir-la en tots dos sentits de la marxa permanentment, durant les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any. El departament preveu que s’habiliti un carril d’entrada i un de sortida de la ciutat. Així, esperen que s’incrementi l’ús de la via.

Fins ara, tots dos carrils estan oberts en sentit Barcelona entre les 6.30 h i les 22 h de dilluns a dijous. Els divendres s’hi pot circular d’entrada a la ciutat des de les 6.30 h a les 13 h i se n’inverteix el sentit entre les 16 h i les 22 h. La resta de dies, s’obre en funció de les necessitats del trànsit.

Això sí, no canviaran els criteris per poder-hi circular: vehicles de transport públic, turismes amb dos ocupants o més, motos, vehicles per a persones amb mobilitat reduïda i automòbils ecològics.

El carril bus-VAO es va inaugurar el 29 d’octubre de 2012. Les obres van comportar una inversió de 81 milions d’euros. Durant els primers sis mesos de funcionament, es va detectar un ús inferior al que s’esperava i, per això, es va rebaixar el nombre d’ocupants mínims dels vehicles, que va passar de tres a dos.