El districte de Sant Martí consolida una xarxa de carrils bici que permetrà recórrer tots els barris i que el connecta amb altres districtes de la ciutat. En els darrers mesos s'han creat dos nous itineraris ciclistes pel carrer d'Àlaba i Pujades, i se n'han ampliat els quilòmetres als carrers de Cantàbria, Selva de Mar, Bac de Roda i Degà Bahí. A més a més, també s'actuarà al carril de l'avinguda Meridiana, que abans que acabi l'any es traslladarà del passeig central a la calçada. Tots aquests canvis configuren un nou panorama per a la bicicleta a la ciutat, però els canvis no s'acabaran aquí.

Sant Martí ha aconseguit consolidar una xarxa de carrils bici que permetrà recórrer tots els barris i que el connecta amb altres districtes de la ciutat. En els darrers mesos s’han creat dos nous itineraris ciclistes als carrers d’Àlaba i Pujades, i s’han ampliat els quilòmetres de carril bici als carrers de Cantàbria, Selva de Mar, Bac de Roda i Degà Bahí. A més a més, tambés’actuarà al carril de l’avinguda Meridiana, que abans que acabi l’any es traslladarà del passeig central a la calçada.