Carril bus a la Gran Via

L’Ajuntament manté l’aposta per fomentar el transport públic i potenciar la nova xarxa de bus. Ara bé, mentre es feien carrils bus nous, el paviment d’altres s’anava deteriorant. Per això, ara la Comissió de Govern ha aprovat un projecte constructiu d’actuacions de reforç d’aquestes vies, amb un pressupost d’1.145.392 euros.

Les obres de millora començaran al setembre i tindran una durada de quatre mesos. Els trams on s’intervindrà són a les principals vies de la ciutat:

  • Gran Via de les Corts Catalanes, entre el passeig de Gràcia i Pau Claris. Un total de 510 metres.
  • Passeig de Sant Joan, entre els carrers del Rosselló i de Còrsega. Un total de 312,8 metres.
  • Avinguda Diagonal. S’hi faran millores en un total de 1.297,2 metres.
  • Carrer de Mallorca, entre Lepant i Padilla. Un total de 306 metres.
  • Carrer del Rosselló, entre Girona i Bruc. Un total de 323 metres.
  • Carrer de Sepúlveda, entre Muntaner i Casanova. Un total de 350 metres.

Entre les actuacions a dur a terme s’hi inclouen demolicions, pavimentacions, senyalitzacions verticals i balises.