MERCEDES VIDAL, regidora de Mobilitat de l'ajuntament de Barcelona "Necesitamos un marco de financiación estable. Que esté perfectamente regulado, que no esté sometido a variaciones." INÉS SABANÉS, regidora de Medi Ambient i Mobilitat de l'ajuntament de Madrid "El marco local no puede sostener, o por lo menos sostener en solitario una tarea de esa magnitud y garantizarla en el tiempo con carácter permanente y universal." MERCEDES VIDAL, regidora de Mobilitat "Necesitamos una ley que regule este marco financiero, una ley de financiación del transporte público a nivel estatal."

Barcelona, Madrid i quasi una vintena de ciutats espanyoles més treballen de forma conjunta per reclamar que el govern central incrementi les aportacions econòmiques a les ciutats per millorar el funcionament del transport públic. Ara per ara, l’Estat aporta una quantitat econòmica a través dels pressupostos generals de l’Estat als municipis de més de 50.000 habitants, i de manera més específica a Barcelona, Madrid i les Canàries. Segons els promotors d’aquesta iniciativa la quantitat econòmica que arriba a les ciutats és insuficient, i no està fixada en funció de criteris com l’extensió de la ciutat, la xarxa de transports que té o el volum de viatgers diaris que transporta.

Actualment l’aportació del Govern al transport públic urbà està molt per sota de la mitjana europea, que en alguns casos arriba al 40 % del cost total. Per exemple a Barcelona l’aportació no arriba al 16 %, i a Madrid és del 10 %.

Segons l’Ajuntament, en els darrers anys la situació del transport públic s’ha agreujat, amb unes retallades estatals que han arribat al 25 % a Barcelona en quatre anys, al 31 % a Madrid i al 28 % a la resta de ciutats.