Aquest és un dels quatre punts de càrrega d'autogàs, el combustible alternatiu més utilitzat del món. A diferència de la benzina, redueix entre un 10 i un15% les emissios de diòxid de carboni i, pel que fa al dièsel, es disminueix un 99% les partícules suspeses a l'aire. Un altre dels avantatges n'és l'economic. En aquest cas, amb poc més de vuit euros, s'han subministrat 12 litres. Si ens fixem amb els preus de la resta, l'autogàs en costa la meitat. Abans de 2015, a Barcelona s'instal·laran dos nous punts de subministrament d'Autogas. Amb aquests, la ciutat ja en tindrà 6. L'objectiu del consistori és millorar la qualitat de l'aire, ja que Barcelona és una de les ciutats més contaminades. A Barcelona, actualment hi ha 1.500 vehicles que ja utilitzen aquest combustible. La major part, el 67%, són taxis. Tot i això, els vehicles fabricats a partir de 2001 també podran utilitzar-lo. Pels qui utilitzin l'autogàs, l'Ajuntament està estudiant possibles bonificacions sobre l'impost de vehicles de tracció mecànica i en les tarifes d'estacionament públic.

Repsol disposa actualment de quatre punts de subministrament a Barcelona: a la Vila Olímpica, a la plaça d’Alfonso Comín, al Nus de Trinitat i a Mercabarna, que ofereixen el GLP d’automoció al públic. La companyia energètica prossegueix amb el pla d’obertura de més punts de subministrament i preveu arribar el 2015 a les 90 en el conjunt de Catalunya.

El conveni vol reforçar la col·laboració entre Ajuntament i Repsol per millorar la qualitat de l’aire, mitjançant el foment de l’ús del GLP d’automoció, per les baixes emissions d’òxids de nitrogen i de partícules, així com la contribució a reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.

L’autogàs, a més de les qualitats mediambientals que té, representa un estalvi d’almenys un 20 % respecte als combustibles convencionals, det que reforça l’atractiu d’aquest combustible alternatiu, que és usat per uns 4.000 vehicles a Catalunya i més de 1.500 autobusos urbans en 25 ciutats europees. A Barcelona hi ha actualment uns 1.500 vehicles que utilitzen autogàs, dels quals un 67% són taxis.